Είστε εδώ

Σιβετίδου Αφροδίτη, «Ανοίγοντας την αυλαία: Δαιμονισμένοι. Το άλλο μέγεθος στο θέατρο», Κουίντα, τχ. 21 (Οκτώβριος 1997), σ. 10