Είστε εδώ

Πατσαλίδης Σάββας, «Αθηναϊκή σκηνή. Διαπολιτισμός και θέατρο. Εργοτάξιο Σλήμαν και Τρικυμία», Κουίντα, τχ. 21 (Οκτώβριος 1997), σ. 7