Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ο Νάσος στο Βίλκα», Κουίντα, τχ. 21 (Οκτώβριος 1997), σ. 6