Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Διεθνές συνέδριο θεάτρου. Σύγχρονες μεταγραφές του αρχαίου ελληνικού θεάτρου», Κουίντα, τχ. 20 (Σεπτέμβριος 1997), σ. 12