Είστε εδώ

Φελοπούλου Σοφία, «Ο θαυμαστός κόσμος του Αδάμ», Κουίντα, τχ. 20 (Σεπτέμβριος 1997), σ. 12