Είστε εδώ

Πισσαλίδης Βύρων, «Μουσική σκηνή. Μουσική και λογοτεχνία μια εσωτερική σχέση», Κουίντα, τχ. 20 (Σεπτέμβριος 1997), σ. 11