Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Καπιαμέντα. Βίλκα», Κουίντα, τχ. 20 (Σεπτέμβριος 1997), σ. 2