Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Καπιαμέντα. Παρατηρητής», Κουίντα, τχ. 20 (Σεπτέμβριος 1997), σ. 2