Είστε εδώ

Σαμαρά Ζωή, «Εφημερεύον ποίημα. [κι όλος ο χρόνος βάδισε μπροστά μας]», Κουίντα, τχ. 20 (Σεπτέμβριος 1997), σ. 1