Είστε εδώ

Φελοπούλου Σοφία, «Ανοίγοντας την αυλαία. Ιστορίες συζυγικής υστερίας», Κουίντα, τχ. 15 (Μάρτιος 1997), σ. 5