Είστε εδώ

Δανελάτος Παύλος, «Ανοίγοντας την αυλαία. Ηρωικός μονόλογος», Κουίντα, τχ. 15 (Μάρτιος 1997), σ. 5