Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Καπιαμέντα. Έκθεση ζωγραφικής Ερμόλαου Μπάτρα», Κουίντα, τχ. 8 (Αύγουστος 1996), σ. 2