Είστε εδώ

Εξάρχου Καλλιόπη, «Ανοίγοντας την αυλαία. Η ουτοπία στα όρια του παιχνιδιού», Κουίντα, τχ. 8 (Αύγουστος 1996), σ. 2