Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Καπιαμέντα. Οι θάλασσες που ταξίδεψα», Κουίντα, τχ. 8 (Αύγουστος 1996), σ. 2