Είστε εδώ

Βάης Πέτρος, «Παρασκήνιο. Ο αισθησιασμός της σκέψης», Κουίντα, τχ. 7 (Ιούνιος 1996), σ. 7