Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Αίας και Λυσιστράτη το καλοκαίρι από το Κ.Θ.Β.Ε.», Κουίντα, τχ. 7 (Ιούνιος 1996), σ. 8