Είστε εδώ

Πισσαλίδης Βύρων, «Ιντερμέδιο. Rock Opera, μια άλλη Όπερα», Κουίντα, τχ. 7 (Ιούνιος 1996), σ. 7