Είστε εδώ

Σιβετίδου Αφροδίτη, «Ανοίγοντας την αυλαία. Το νεκρό σπίτι και η σκηνοθεσία της μνήμης», Κουίντα, τχ. 4 (Μάρτιος 1996), σ. 3