Είστε εδώ

«Health club Jimmys Samaras», Κουίντα, τχ. 4 (Μάρτιος 1996), σ. 2