Είστε εδώ

Παλαιολόγου Βούλα, «Ανοίγοντας την αυλαία. Όταν η θέληση βρίσκει καταφύγιο στη φαντασία», Κουίντα, τχ. 4 (Μάρτιος 1996), σ. 3, 8