Είστε εδώ

«Κέντρο μπαλλέτου Άσπα Φούτση», Κουίντα, τχ. 3 (Φεβρουάριος 1996), σ. 4