Είστε εδώ

Εξάρχου Καλλιόπη, «Ανοίγοντας την αυλαία. Χορός γυναικών», Κουίντα, τχ. 3 (Φεβρουάριος 1996), σ. 5