Είστε εδώ

Φελοπούλου Σοφία, «Ανοίγοντας την αυλαία. Παίζοντας με την κωμωδία», Κουίντα, τχ. 3 (Φεβρουάριος 1996), σ. 4