Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Καπιαμέντα. Δάφνη Αγγελίδου στην Τερρακόττα», Κουίντα, τχ. 11 (Νοέμβριος 1996), σ. 3