Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Καπιαμέντα. Εκδηλώσεις στο Βαφοπούλειο», Κουίντα, τχ. 11 (Νοέμβριος 1996), σ. 3