Είστε εδώ

Εξάρχου Καλλιόπη,Μιχαηλίδης Πέρης, «Αποκλειστική συνέντευξη. Πέρης Μιχαηλίδης: ¨Με το θέατρο καταδύεσαι σε φανταστικούς παραδείσους», Κουίντα, τχ. 11 (Νοέμβριος 1996), σ. 3