Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Καπιαμέντα. Οι εκδηλώσεις του Ιανού», Κουίντα, τχ. 11 (Νοέμβριος 1996), σ. 2, 3