Είστε εδώ

Δανελάτος Παύλος, «Ανοίγοντας την αυλαία. Τρία θέατρα ξεκινούν», Κουίντα, τχ. 11 (Νοέμβριος 1996), σ. 2