Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Καπιαμέντα. Η Πειραματική Σκηνή μέλος της Ευρωπαϊκής Θεατρικής Συνόδου», Κουίντα, τχ. 11 (Νοέμβριος 1996), σ. 2