Είστε εδώ

Εξάρχου Καλλιόπη, «Ανοίγοντας την αυλαία. Η εκδοχή μιας Ιουλιέτας», Κουίντα, τχ. 1 (Δεκέμβριος 1995), σ. 3