Είστε εδώ

Σαμαρά Ζωή, «Η στήλη του Ιάγου. Προσευχή στο Διόνυσο», Κουίντα, τχ. 1 (Δεκέμβριος 1995), σ. 3