Είστε εδώ

Χρόνη Αναστασία, «Ο χρόνος ανατρέπει τη γη των παραμυθιών στην ποίηση της Λένας Παππά», Πάροδος, τχ. 38 (Σεπτέμβριος 2010), σ. 4590-4592