Είστε εδώ

Χατζηαντωνίου Κώστας, «Η λυρική ανταρσία της Λένας Παππά», Πάροδος, τχ. 38 (Σεπτέμβριος 2010), σ. 4583-4589