Είστε εδώ

Καρέλλη Ζωή, «[Αυτόγραφη επιστολή της Ζωής Καρέλλη στη Λένα Παππά]», Πάροδος, τχ. 38 (Σεπτέμβριος 2010), σ. 4593