Είστε εδώ

Μποσινάκης Δημήτρης Χρ., «Η διηγηματογράφος Λένα Παππά», Πάροδος, τχ. 38 (Σεπτέμβριος 2010), σ. 4559-4562