Είστε εδώ

Μήττα Δήμητρα, «“Τρόπαια του εφήμερου”. Λένας Παππά, Τα ποιήματα, Β' τόμος, Αθήνα: Αρμός, 1997», Πάροδος, τχ. 38 (Σεπτέμβριος 2010), σ. 4552-4559