Είστε εδώ

Μάνιου Γεωργία, «Ο Δ.Π. Παπαδίτσας )1922-1987) μέσα από συνεντεύξεις, στίχους και δοκίμια», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4170-4175