Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Φωτογραφία Δ.Π. Παπαδίτσα στη Μύκονο, Οκτώβριος 1981]», Πάροδος, τχ. 35 (Μάρτιος 2010), σ. 4169