Είστε εδώ

Κρεμνιώτης Χρίστος, «Το βιβλίο. Η σιγωμένη φωνή αυτού το οποίον βαθύτατα μας ενδιαφέρει. Η κρίση του πολιτισμού, Σωτήρη Γουνελά», Πάροδος, τχ. 33-34 (Ιανουάριος 2010), σ. 3909-3912