Είστε εδώ

Κρεμνιώτης Χρίστος, «Το βιβλίο. Συνομιλία Περί ποιήσεως Ηλία Γκρη», Πάροδος, τχ. 33-34 (Ιανουάριος 2010), σ. 3905-3909