Είστε εδώ

Κρεμνιώτης Χρίστος, «Το βιβλίο. Διδαχές ενός υπο-είδους των βοοειδών. Γιώργου Γεωργούση», Πάροδος, τχ. 33-34 (Ιανουάριος 2010), σ. 3903-3905