Είστε εδώ

Πυλαρινός Θεοδόσης, «Το βιβλίο. Οι τέσσερις εποχές… Της μικρής μας πόλης του Κώστα Θ. Φωτεινού (έκδοση των “σποραδικών”, Κέρκυρα 2008, εκτός εμπορίου)», Πάροδος, τχ. 33-34 (Ιανουάριος 2010), σ. 3901-3903