Είστε εδώ

Γόνης Βασίλης, «Ελένη», Πάροδος, τχ. 33-34 (Ιανουάριος 2010), σ. 3878