Είστε εδώ

Bernal Leidy, «[Θέλω να γράψω]», Πάροδος, τχ. 33-34 (Ιανουάριος 2010), σ. 3881