Είστε εδώ

Κωβαίος Γιάννης Β., «[Φωτογραφία του Γιάννη Β. Κωβαίου]», Πάροδος, τχ. 33-34 (Ιανουάριος 2010), σ. 3879