Είστε εδώ

Κουτσουμπέλη Χλόη, «Το βιβλίο. Θεώνης Κοτίνη: Ανίδεοι πάλι, Πλανόδιον 2006», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3097-3099