Είστε εδώ

Κουτσουμπέλη Χλόη, «Το βιβλίο. Γιώργου Γεωργούση: Ελεγεία και φούγκα του Ξένου και της Λευκής, εκδόσεις Γαβριηλίδης, Αθήνα 2008», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3099-3101