Είστε εδώ

Δελησάββας Μιχάλης Π., «Το βιβλίο. Μιχάλη Σταφυλά: Ευρυτανικά - Ιστορία - Άνθρωποι – Περιβάλλον. Έκδοση Πανευρυτανικής Ένωσης, Αθήνα 2008», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3095-3097