Είστε εδώ

Λάνταβος Κώστας, «Για την ποίηση», Πάροδος, τχ. 23-24 (Δεκέμβριος 2008), σ. 2846-2848