Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Κώστας Λάνταβος. Μια γόνιμη ποιητική περιπέτεια», Πάροδος, τχ. 23-24 (Δεκέμβριος 2008), σ. 2848-2852